Garancia kvality


Postup a realizácia diela

1. Osobná obhliadka objektu   (príp. podľa projektovej dokumentácie)

2. Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na základe skutočného stavu objektu

3. Podpísanie zmluvy o dielo


4. Realizácia diela (dĺžka trvania prác je zahrnutá v zmluve)

5. Odovzdanie diela investorovi na  základe odovzdávacieho protokolu

6. Vystavenie záručného listu


7. Fakturácia dodanej služby

Ostatné Služby

Firma SPEEDEX SLOVAKIA realizuje aj mnohé ďalšie činnosti :

  • komplexné i čiastočné opravy plochých a šikmých striech
  • zateplenie fasád a pivničných priestorov
  • dodávka a montáž odvetrávacích turbín
  • rekonštrukcie komínov, výlezov a odvetrácích šácht
  • výškové práce s použitím horolezeckej techniky
  • montáž a revízie bleskozvodov
  • realizácia rôznych stavebných prác
  • maliarske a obkladačské práce
  • interiérové úpravy a pod.

 

Partnerské firmy