Garancia kvality


Postup a realizácia diela

1. Osobná obhliadka objektu   (príp. podľa projektovej dokumentácie)

2. Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na základe skutočného stavu objektu

3. Podpísanie zmluvy o dielo


4. Realizácia diela (dĺžka trvania prác je zahrnutá v zmluve)

5. Odovzdanie diela investorovi na  základe odovzdávacieho protokolu

6. Vystavenie záručného listu


7. Fakturácia dodanej služby

Referencie

 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.4
 • 1.5
 • 1.6
 • 1.7
 • 1.9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14.5
 • 14
 • 15.1
 • 15.5
 • 15.6
 • 15.7
 • 15
 • 16,5
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27,5
 • 28
 • 29
 • 30
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

 

Detaily a ich riešenia

 • P1310506
 • P4192177
 • P5020736
 • P7270107
 • P7292353
 • P7292354
 • P8151077
 • P8170176
 • P8262306
 • P9101619
 • P9130209
 • P9182335

 

 Balkóny

 • 090820121587
 • 090820121588
 • 090820121589
 • 090820121590
 • 090820121591
 • 151020121785
 • 151020121786
 • 151020121787
 • 151020121788
 • 151020121789
 • 151020121790

Partnerské firmy