Garancia kvality


Postup a realizácia diela

1. Osobná obhliadka objektu   (príp. podľa projektovej dokumentácie)

2. Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na základe skutočného stavu objektu

3. Podpísanie zmluvy o dielo


4. Realizácia diela (dĺžka trvania prác je zahrnutá v zmluve)

5. Odovzdanie diela investorovi na  základe odovzdávacieho protokolu

6. Vystavenie záručného listu


7. Fakturácia dodanej služby

Strešný hydroizolačný systém

 

STREŠNÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM: FATRAFOL - S

POUŽITIE: 

Strešný hydroizolačný systém FATRAFOL - S je určený na vytváranie povlakových strešných krytín všetkých typov budov s plochou alebo šikmou strechou na stavbách obytných, správnych, priemyselných, poľnohospodárskych, športových a pod. 

Vhodný je pre všetky konštrukčné riešenia striech, t.j. na strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, klopené i bezspádové a na strechy nepochôdzne, pochôdzne, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnou úpravou a pod. 

Strešná krytina FATRAFOL – S podľa typu fólie môže byť kladená na všetky bežné podklady, a to ako pri novostavbách, tak aj pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov. Aplikovaná strešná krytina nepotrebuje žiadnu údržbu a vyznačuje sa dlhodobou životnosťou. 

Prednosti a výhody systému FATRAFOL S : 

  • Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
  • Vysoká štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
  • Veľmi dobrá chemická odolnosť proti agresívnym vplyvom ovzdušia
  • Veľká priepustnosť pre vodné pary
  • Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
  • Vynikajúca zvárateľnosť fólií
  • Minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy
  • Minimálne požiarne zaťaženie objektu
  • Hygienická a ekologická nezávadnosť

TYPY STREŠNÝCH HYDROIZOLAČNÝCH PVC-P FÓLIÍ: 

FATRAFOL 807– fólia určená na renováciu asfaltových krytín s možnosťou lepenia k podkladu

FATRAFOL 810 – fólia určená na vytvorenie povrchovej hydroizolačnej vrstvy plochých striech 

FATRAFOL 814 – fólia určená na hydroizolácie terás a balkónov ako pochôdzna vrstva 

FATRAFOL 818 – fólia určená na vytváranie hydroizolácií pod dlažbu na podložkách, násyp kameniva, prípadne pod vegetačné súvrstvia s intenzívnym, ako aj extenzívnym ozelenením, alebo pod tepelnoizolačnú vrstvu v konštrukcií striech s opačným poradím vrstiev.

 

 

Partnerské firmy