Garancia kvality


Postup a realizácia diela

1. Osobná obhliadka objektu   (príp. podľa projektovej dokumentácie)

2. Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na základe skutočného stavu objektu

3. Podpísanie zmluvy o dielo


4. Realizácia diela (dĺžka trvania prác je zahrnutá v zmluve)

5. Odovzdanie diela investorovi na  základe odovzdávacieho protokolu

6. Vystavenie záručného listu


7. Fakturácia dodanej služby

Špeciálny hydroizolačný systém

 

ŠPECIÁLNE IZOLÁCIE:

POUŽITIE:

Špeciálne izolácie na vytváranie záhradných jazierok, rybníkov a bazénov. Zabraňujú stratám vody priesakom, sú UV stabilizované a vynikajú výbornou zavriteľnosťou a tvarovateľnosťou. 

Prednosti a výhody špeciálnej izolácie: 

 

 • Vysoká odolnosť voči starnutiu
 • Vysoká pevnosť v ťahu a prieťažnosť
 • UV stabilná
 • Hygienická a odolná voči rastu rias
 • Odolná voči chlórovanej vode a bežným prostriedkom na čistenie bazénov
 • Vysoká schopnosť prepúšťať vodnú paru
 • Odolná voči trvalému zaťaženiu vody do teploty + 32 °C
 • Vysoká rozmerová stabilita
 • Vysoká flexibilita aj v chlade
 • Zvárateľná horúcim vzduchom
 • Môže byť zabudovaná na vlhkých a mokrých podkladoch

TYPY ŠPECIÁLNYCH HYDROIZOLAČNÝCH PVC-P FÓLIÍ: 

AQAPLAST 805 – fólia určená na vykladanie záhradných jazierok, rybníkov, požiarnych nádrží, drobných vodných rezervoárov, zavlažovacích nádrží a pod. 

Sikaplan® WP 3100-15R – fólia určená na izoláciu vonkajších a vnútorných bazénov

Partnerské firmy