Garancia kvality


Postup a realizácia diela

1. Osobná obhliadka objektu   (príp. podľa projektovej dokumentácie)

2. Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na základe skutočného stavu objektu

3. Podpísanie zmluvy o dielo


4. Realizácia diela (dĺžka trvania prác je zahrnutá v zmluve)

5. Odovzdanie diela investorovi na  základe odovzdávacieho protokolu

6. Vystavenie záručného listu


7. Fakturácia dodanej služby

Tepelné izolácie

Súčasťou hydroizolácie môže byť tepelno - izolačný systém. Podľa potreby vám vieme navrhnúť riešenie teplnej izolácie vašej stavby vhodným tepelno - izolačným systémom. V prípade záujmu vám vieme zabezpečiť dodávku a montáž tepelných izolácií všetkých typov:

  • extrudovaný penový polystyrén XPS
  • expandovaný penový polystyrén EPS
  • fasádny polystyrén
  • minerálne vlny (ISOVER, NOBASIL,a pod. )

Partnerské firmy