Garancia kvality


Postup a realizácia diela

1. Osobná obhliadka objektu   (príp. podľa projektovej dokumentácie)

2. Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na základe skutočného stavu objektu

3. Podpísanie zmluvy o dielo


4. Realizácia diela (dĺžka trvania prác je zahrnutá v zmluve)

5. Odovzdanie diela investorovi na  základe odovzdávacieho protokolu

6. Vystavenie záručného listu


7. Fakturácia dodanej služby

Hydroizolácia strechy

Najdôležitejšou funkciou strešných hydroizolačných materiálov je vodotesnosť a odolnosť voči UV žiareniu. Preto je hydroizolačná vrstva plochých striech jednoznačne najdôležitejšou časťou vonkajšej ochrany objektov. Táto hydroizolačná vrstva má u plochých striech charakter úplného vodotesného celku a je rovnako vodotesne napojená na strešné prvky a detaily - atiku, odkvapové žľaby, vtoky, strojovne výťahov, komíny, antény, odvetrávacie potrubia a odvetrávacie šachty. Problematika hydroizolácie stavebných konštrukcií budov patrí v praxi medzi najnáročnejšie úlohy stavebnej techniky.

Firma SPEEDEX SLOVAKIA sa zaoberá najmä hydroizoláciou pri rekonštrukciách strešných plášťov starých striech a ako aj pri realizácií novostavieb. Ponúkame komplexné dodávky a montáže hydroizolačných systémov na všetky typy plochých a šikmých striech, od poradenstva pre výber najvhodnejšieho riešenia konkrétneho projektu až po realizáciu vašej strechy. Pri výbere vhodnej hydroizolačnej ochrany každého objektu venujeme maximálnu pozornosť  najvhodnejšiemu technickému riešeniu konkrétneho objektu, pričom nezabúdame ani na požiadavky investora.


V deväťdesiatych rokoch bol najpoužívanejší systém hydroizolácie plochých striech pokládka a natavovanie asfaltových izolačných pásov tzv. "ipy". Na takýto systém izolácie striech postupom času vplývali rôzne poveternostné podmienky, kedy dochádzalo k jeho čiastočnej degradácií. Mnohí vlastníci  rodinných domov s plochými strechami istotne vedia ako vyzerá strecha počas letných horúčav. Izolačné pásy sa pod vplyvom tepla priam "topia" priamo na streche a vydúvajú sa, v zime sa zas "lámu" a praskajú .Opravy a tzv. "záplaty" boli vždy len dočasným riešením problému.

Nami realizovaný strešný hydroizolačný systém (najčastejšie FATRAFOL S ) je najlepšou a najúčinnejšou ochranou plochých striech, pre jeho základné vlastnosti ako je: paropriepustnosť (strecha dýcha), je to bezúdržbový systém .Je tvarovo stály, vodeodolný a však paropriepustný ,čo umožňuje streche "dýchať". Výhody tohto systému izolácie sú jednoznačné:

  • paropriepustnosť (strecha dýcha)
  • odolnosť voči UV žiareniu
  • tvorí jeden jednoliaty celok
  • nízka prítažná hmotnosť
  • odolnosť voči prerastaniu koreňov rastlín
  • izolácia s pevnou štruktúrou a vodovzdornosťou
  • dlhodobo odoláva meniacim sa poveternostnostným podmienkam
  • systém umožňuje komplexnú dodávku strešnej krytiny vrátane oplechovania,, podkladných a ochranných vrstiev

 

Partnerské firmy